Kosten & voorwarden

Ashtanga Yoga Intensieve Training - 200 uur

De Yoga Studio
5 maart - 19 november 2011: Eindhoven, Nederland

Kosten

 • €2320 bij betaling in een keer voor 1-1-2011
 • €2450 bij betaling in een keer na 1-1-2011 en voor 15-2-2011
 • €2600 bij betaling in termijnen (1 x €900 betaling voor 1-1-2011, en 2 x €850 betaling voor 1-5-2011 en 1-10-2011)

De tarieven zijn inclusief 19% btw, het volledige programma, syllabus, de retraiteweek (overnachtingen en maaltijden zijn ook inbegrepen), en deelname aan het mentorprogramma.

Houd rekening met wat extra kosten voor vervoer van en naar de retraitelocatie, extra yoga lessen en de voor deze opleiding benodigde verplichte en aanbevolen boeken.

Voorwarden

 • 1. Je inschrijving wordt in behandeling genomen na ontvangst van een aanbetaling van €500. Deze aanbetaling wordt enkel teruggestort in de volgende twee gevallen:
  - wanneer je niet wordt toegelaten tot de opleiding
  - ingeval de opleiding niet door gaat (b.v. bij te weinig aanmeldingen)
  In beide gevallen wordt de aanbetaling zo snel mogelijk terug overgemaakt naar je bankrekening.
 • 2. Wanneer het volledige cursusgeld eenmaal is betaald, en je definitief tot de opleiding bent toegelaten is er geen terugstorting van het cursusgeld meer mogelijk (ook niet gedeeltelijk). Wanneer je kiest voor betaling in termijnen ben je verplicht alle termijnen te voldoen, ook als je tussentijds zou stoppen met de opleiding.
 • 3. De opleiding wordt afgerond met de uitreiking van een diploma mits voldaan is aan de volgende voorwaarden:
  - minimale aanwezigheid van 90%
  - alle onderdelen met een voldoende afgerond.
 • 4. Iedere student draagt zelf volledige verantwoordelijkheid voor zijn of haar gezondheid. Met het ondertekenen van dit document verklaar je dat je lichamelijk gezond bent en geen medische klachten hebt die volledige deelname aan het opleidingsprogramma in de weg zouden kunnen staan.
 • 5. Met het ondertekenen van de inschrijfformulier stem je er mee in zelf de volledige verantwoordelijkheid te dragen voor alle risicos, blessures of schade, die kunnen ontstaan door deelname aan het opleidingsprogramma. Verder verklaar je bewust en vrijwillig af te zien van toekomstige claims tegen Asana Yoga Studio, zijn leraren en personeel, voor elke blessure en welke schade dan ook, die je op zou kunnen lopen door aan het studieprogramma deel te nemen.
 • 6. Als student aan deze opleiding ben je verplicht blessures die tijdens de opleidingsperiode ontstaan, evt. zwangerschap en alle medische klachten die je deelname aan het programma kunnen beinvloeden, zo snel mogelijk aan tenminste een van de leraren van deze opleiding te melden.