tiles

Contact

Seeds of Yoga

Claudia Pradella
Bekkerstraat 19
3572 SB Utrecht
Nederland

Seeds of Yoga is geregistreerd bij de KvK in Utrecht, onder nummer 30211790.

Ons BTW nummer is NL.2476.84.016.B01

Ons bank rekening nummer is:

Seeds of Yoga

Utrecht, Nederland
Bank: Triodos Bank
Rekeningnummer: 786812257
IBAN: NL26TRIO0786812257
BIC (swift): TRIONL2U

Voor verdere informatie, stuur ons een email bericht of bel ons op +31-6-81689965.